2013. november 15-én, pénteken Latin-Amerikával foglalkozó előadássorozat lesz a Károli Gáspár Református Egyetemen. Ennek ismertetőjét az alábbiakban olvashatjátok.

Latin-Amerika Kutatócsoport

Grupo de investigación en América Latina

2013. november 15., péntek 15:00

Latin-Amerika kultúrájának, eszme- és politikatörténetének metszéspontjai

Latin-Amerika története és kultúrája sokféle szempontból megközelíthető és kutatható. Az óriási térség múltjában azonban három nagy cezúra mindenképpen szembetűnik és tartalmi szempontból is segítheti a kutatómunka tagolását. A prekolumbián kultúrák a 15. századig, a gyarmati berendezkedés a 19. századig és a függetlenné válást követően az új nemzetállamok története napjainkig az a három időszak és tág tematikai keret, amely a Károli Gáspár Református Egyetemen a közelmúltban megalakult Latin-Amerika Kutatócsoport bemutatkozásában is érvényesül.

Olyan kutatócsoport munkája indul el a novemberi szimpóziummal, amelynek tagjai eltérő történeti időszak eltérő területeit vizsgálják, kezdve a nyelvi sajátosságoktól és változásoktól, a 16. századi spanyol elméletalkotók munkásságától, a függetlenné válás folyamatának jellegzetességeitől, a politikai és kulturális indigenizmuson át egészen a kelet-európai összehasonlításra ösztönző irodalmi szociográfiai alakváltozásokig. A kutatócsoport bemutatkozása remélhetőleg egy újabb lépés lesz azon az úton, amelyre már többen ráléptek azért, hogy a „kuriózumnak” tekintett latin-amerikai térség hazánkban is lassanként a szakmai érdeklődés elfogadott területévé váljon.

Los puntos de intersección de la cultura, la historia de ideas y de la política en América Latina

La historia y la cultura de América Latina son consepibles  e investigables desde innumerables puntos de vista. Sin embargo en el pasado de ese territorio enorme resaltan tres grandes líneas de separación, que ayudarán a dividir el proceso de la investigación también desde el punto de vista del contenido. Se destacan tres períodos y cuadros temáticos:  las culturas precolombianas hasta el siglo XV, el establecimiento colonial hasta el siglo XIX y la historia de los estados nación después de la independencia hasta nuestros días – que aparecen en la presentación del recién formado Grupo de Investigaciónes Interdisciplinarias sobre América Latina en la Universidad Reformista Károli Gáspár.

Con el simposio de noviembre se pone en marcha la actividad de un grupo de investigación cuyos miembros examinan diferentes áreas de varias épocas históricas, a partir de las características y modificaciones  lingüísticas, la actividad de teóricos españoles del siglo XVI, las características del proceso de independencia, a través del indigenismo político y cultural hasta las metamorfosis literarias y sociográficas que estimulan la comparación con Europa del Este. Esperamos que la presentación del grupo de investigación sea un paso nuevo en el camino por donde ya han pasado muchos, para que el territorio latinoamericano considerado tan especial, se convierta reconocido también en el ámbito profesional de nuestro país.

A szimpózium programja / Programa de la simposión:

(konszekutív-összefoglaló tolmácsolással / con interpretación consecutiva)

Történettudomány / Historia:

Izaskun Álvarez Cuartero (Universidad de Salamanca): Historia de los mayas en el siglo XIX
Semsey Viktória: A latin-amerikai függetlenségi háború nemzetközi összefüggései a XVIII-XIX. század fordulóján
Horváth Emőke: Az Amauta folyóirat és az indigenismo kérdése

Társadalomtudomány / Ciencias sociales:

Bubnó Hedvig: Francisco de Vitoria y la Escuela de Salamanca
Bánki Éva: A társadalomleírás esztétikuma – Gilberto Freyre, a szociográfus

Nyelvészet / Lingüística:

Bendik Márta: A latin-amerikai olasz emigráció hatására bekövetkezett nyelvi változások
Vassányi Miklós: A Systematic Introduction into Bolivian Quechua Phonology (Cochabamba Dialect)

Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar

Cím: 1088 Budapest, Reviczky u. 4.