A kiállítás két jelentős utazó fotográfus műveit mutatja be, a magyar Rosti Pál és a Hugo Brehme munkáit.

 

A Mexikói Nagykövetség és a Magyar Építőművészek Szövetsége
tisztelettel meghívja Önt Rosti Pál és Hugo Brehme utazó fotográfusok Mexikóról készített fényképeit bemutató kiállítás megnyitójára
2012. április 12-én, csütörtökön délután 6 órakor.

A kiállítást megnyitja Isabel B. Téllez Rosete, Mexikó nagykövete.

A kiállítás május 3-ig tekinthető meg, hétfőtől péntekig 10-18 óra között.

alt

Hely: Magyar Építőművészek Szövetsége (Budapest, VIII. Ötpacsirta utca 2.)

A kiállításon igazi időutazást tehetünk az egzotikus Mexikóba Rosti Pál és a német Hugo Brehme munkáinak segítségével. Rosti Pál a XIX. század közepén és Hugo Brehme a XX. század elején érkezik Mexikóba és fényképezőgépével megörökíti kora Mexikóját.

Mindkettőjüket összeköti a Mexikó iránt érzett lelkesedés és szenvedély, megörökítették az országot sajátos történelmi pillanataiban, fotóik nagyban hozzájárultak Mexikó átfogóbb megismertetéséhez. Mindketten folytatták a korszak nagy utazóinak hagyományait, többek között a fáradhatatlan utazó, földrajztudós és természetkutató Alexander von Humboldt (1769-1859) nyomdokait követve, aki majdnem az egész világot, de elsősorban Amerikát járta be. Érdekes megemlíteni, hogy Rosti Pál személyesen is találkozott 1858-ban az akkor már 90 éves Humboldttal, neki ajándékozta albumának egyik példányát, amely ma a müncheni Deutsches Museumban található.

ROSTI PÁL (1830 – 1874)

“Rosti Pál 26 évesen vágott neki Amerikának, egy évet és négy hónapot töltött távol Európától, de előbb hat évig készült a nagy útra. Hazatérve még két évet áldozott életéből arra, hogy tapasztalatait, élményeit, fotóit és a magával hozott tárgyakat rendezze és a nyilvánosság elé tárja”, írja Kincses Károly, fotótörténész, fotómuzeológus, a Mai Manó, Magyar Fotográfusok Háza kurátora Rosti Pálról írt tanulmányában. 1857-ben érkezik Veracruzba, előzőleg Kubában, Venezuelában, és Trinidadban járt. Naplóját idézve: “…el nem mulasztanék egy alkalmat sem, hogy olyan tapasztalásokat és ismereteket szerezzek, amelyek egykor hazámnak és honfitársaimnak hasznára váljanak. E célból tanultam meg Párizsban a fényképészetet és a módot az utazás közben használni: mert meg voltam győződve, hogy a földismeret terjesztésére hathatósb eszköz alig létezik, mint ha a különböző éghajlatok s vidékek hív rajzai által az egyes tájak, valamint az ezekben található városok, építmények, romok, növényzetek, stb. különös jelleméről, helyes nézeteket terjesztenek. Vándorlásaim fő feladatának tekintém tehát az ily képeknek fényképészet útján való előállítását”. Az itt kiállított fotók egy olyan Mexikóról beszélnek, amelynek akkori lakossága 8 millió volt és Mexikóvárosé 200 ezer.

HUGO BREHME (1882 – 1954)

Hugo Brehme német fotográfus 1905-ben érkezik Mexikóba. Húsz évesen már nagy hozzáértéssel kezelte fényképezőgépét. Brehme életének nagy részét Mexikóban töltötte, megkapta az állampolgárságot is. Művészi képeslapjairól is ismert. Nagy hatással volt nagy mexikói fotóművészekre, többek között Manuel Alvarez Bravóra. Hugo Brehme fotói a porfiriátus jólétéről nyújtanak tanúbizonyságot. Mexikóba érkezve belecsöppent a forradalomba, amelynek különböző mozzanatait a lövészárokból megfigyelve örökítette meg. A forradalom után bejárta az országot. Az itt kiállított fotók 1905 és 1946 között készültek, bemutatják a mexikói forradalom jeleneteit és szereplőit, de legnagyobb részük Mexikóváros tereit, utcáit, épületeit, a történelem hű tanúit ábrázolja.