A Kubai Köztársaság magyarországi nagykövetségének sajtóközleménye

Március 11-én Barack Obama amerikai elnök kihirdette az új költségvetési törvényt, mely több módosítást is tartalmaz az Egyesült Államok kubai politikájával kapcsolatban. Az említett törvény három olyan módosítást tartalmaz, mely Washington kubai politikájának tekintetében “enyhítést”, “könnyítést”, “politikai változást” jelent.

 blockade_cuba2.jpg

José Serrano demokratapárti képviselő eziránti kezdeményezése egy átfogó, szinte az egész kormányzati apparátust finanszírozó csomag részeként került megszavazásra, megkönnyítve ezzel a módosítások elfogadását a kubai származású, illetve az ellenforradalom érdekeit szolgáló más képviselők heves ellenállása ellenére is.

A március 11-én kihirdetett törvény alapján a Kincstári Hivatal új, a kubai emigránsok hazalátogatásáról szóló szabályozást tett közzé, amely megszünteti a 2004 júniusában bevezetett korlátozásokat.  A törvénnyel ellentétben, mely szeptember 30-ig érvényes, a jelen engedélynek nincs elévülési ideje.

Emellett a Kincstári Hivatal olyan „irányelveket” tett közzé, melyek értelmében az Egyesült Államokban élő kubaiak évente egyszer látogathatják meg rokonait Kubában.

A Bush kormány 2004-es döntésével szemben, mely mindössze napi 50 dollár elköltését engedélyezte a hazalátogató kubai emigránsok számára, mostantól a kubai amerikaiak, akik kedvező anyagi helyzetüknek köszönhetően megengedhetik maguknak a hazalátogatást, naponta 179 dollárt költhetnek. Az engedély értelmében a hazalátogatás korlátlan időre szól.

Ezen kívül, lehetőség nyílik speciális, „esetenkénti” döntés alapján kiadható utazási engedélyek megszerzésére is a megengedett egyszeri hazalátogatáson túl, bár erre vonatkozóan nincsenek egyértelműen meghatározott döntési kritériumok.

Másfelől, a törvény utasítja az amerikai kincstár titkárát egy általános utazási engedély kihirdetésére, mely lehetővé teszi a mezőgazdasági és gyógyszeripari termékek reklámozása, értékesítése céljából tervezett kubai utazásokat.  A gazdasági blokádot alkotó intézkedések ellenőrzéséért felelős Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatal (OFAC) szerint az általános engedélyt az elkövetkezendő hetekben közzéteszik.

Az OFAC által e témában március 11-én közzétett irányelvekre vonatkozóan maga a kincstári titkár nyilatkozta, hogy az új amerikai kormányzat továbbra is azt a Bush kormány által bevezetett korlátozást kívánja alkalmazni, melynek értelmében az élelmiszert szállító hajók az amerikai exportőrök részére történő kifizetéséig nem hagyhatják el az amerikai kikötőket. 

Egyúttal a március 11-i törvény a rádión és televízión keresztül folytatott Kuba ellenes propaganda háborúhoz szükséges pénzügyi keret jóváhagyásáról is rendelkezik. A jelen jogszabály ismét tiltja az amerikai alapok műszaki segítség vagy karbantartás céljából való felhasználását egy sor ország esetében – köztük Kuba.

Jóllehet a Kubát érintő módosítások elfogadásával a Kuba ellenes maffia, és ennek kongresszusi képviselői elszenvedték első vereségüket, a gyakorlatban ez nem változtatja meg a több amerikai kormányzat által is elrendelt ostromgyűrűt, melyet a kubai nép ellen létesítettek.  

Ezek a módosítások nem állítják helyre az USA-ban élő kubaiak hazalátogatáshoz való jogát és nem biztosítják az amerikai állampolgároknak a szomszédos sziget látogatásához való jogát sem.