Kedves Hugo!

Örülök, hogy visszatérhettél az amerikai föld darabjára, amelyet annyira szeretsz,és a testvéri néphez, amely téged annyira támogat.

Szükség volt erre a hosszú és szorongató várakozásra, bámulatos fizikai ellenállásodra, és az orvosok tíz éves elkötelezettségére, hogy számunkra ez bekövetkezhessék.

Mindenképp illő megemlékeznem legközelebbi családtagjaid fáradhatatlan jelenlétéről, a forradalmi vezérkar elvtársainak, az általad újjáteremtett és új felszereléssel ellátott Bolivári Fegyveres Erők, a világ összes becsületes emberének rokonszenvéről, amit irántad tanúsítottak.

Különleges említést érdemel a venezuelai nép mindennapos, lelkes és semmi máshoz nem hasonlítható üzenete. Ennek köszönhető Venezuelába való boldog visszatérésed.

Nagy élettapasztalatra tettél szert, Hugo, a szenvedés és az áldozatvállalás nehéz napjaiban. Most, hogy nem rendelkezünk azzal a lehetőséggel, hogy naponta élő szóban kapjak híreket tőled, visszatérünk a levelezés módszeréhez, amit éveken át gyakoroltunk.

Mindig az emberek közti igazságért küzdöttünk, nem félve az évektől, hónapoktól, napoktól vagy óráktól, kellő alázattal tudomásul véve, hogy az emberiség legkritikusabb korszakában adatott meg élni nekünk. Népem, miként a tiéd, holnap értesül Venezuelába való visszatérésedről.

Mindezt a legteljesebb titoktartásban kellett elrendezni, nehogy megkönnyítsük a fasiszta csoportok terveit, akik cinikus merényleteket terveznek a Bolivári Forradalom ellen.

Mikor vége lett a szocialista tábornak és részekre hullott a Szovjetunió, az imperializmus, a blokád kiélezett fegyverével, vérbe akarta fojtani a Kubai Forradalmat. Venezuela, a megosztott Amerika valójában kicsiny országa, képes volt arra, hogy megakadályozza ezt. Idő hiányában nem teszek említést az Antillák, Közép- és Dél-Amerika számos országáról, kiket Venezuela, nagy gazdasági és társadalmi terveinek megvalósítása közben, ugyancsak testvéri módon támogatott.

Mindezért, a világ valamennyi becsületes embere igen nagy figyelemmel kísérte „a híreket Chávez egészségi állapotáról”.

A végső győzelemig!

Erős öleléssel

Fidel Castro Ruz

(D. u. 8 óra 35 perckor

2013. február 17.)

Fordította: Kiss Géza

Megjelent: Ezredvég