A brit Hands off Venezuela (HOV) szervezet november 22-én tartotta 4. éves konferenciáját a londoni Birkbeck College-ban. A megnyitó köszöntőt Darrall Cozens mondta, aki hangsúlyozta, hogy a kampány célja a bolivári forradalom reformjainak támogatása és a média hazugságainak és csúsztatásainak leleplezése.

hovconf081.jpg

A vasárnapi választások nagyon fontosak, mondta Darrall, és a globális gazdasági válság okozta olajáresés miatt a jövő valószínűleg nehéz lesz, így a választási siker életfontosságú.  A következő beszédet az egyik HOV elnök, az NUJ (Brit Újságíró Szakszervezet) főtitkára, Jeremy Dear tartotta. A venezuelai folyamat egy a 80-as években Nicaraguáról kiadott híres röpiratra emlékeztette. Ennek "Egy jó példa veszélye" volt a címe és ez magyarázta meg, hogy miért vált az az ország az amerikai beavatkozás célpontjává. Venezuela nem lett egy földi paradicsom 24 óra alatt, folytatta Jeremy, de minden vívmányát, mint az ingyenes oktatást, a szegénység 50%-os csökkentését és az írástudatlanság eltörlését ünnepelnünk kell. Jeremy is kihangsúlyozta a vasárnapi választások fontosságát, mivel a forradalmat fenyegető veszélyek egyre nőnek úgy az országon belül, mint kívülről. Az összeférhetetlen érdekeket nem szabad megpróbálni kiegyeztetni és a szolidaritás alapvetően fontos.

A következő előadó Samuel Moncada londoni venezuelai nagykövet volt. Senor Moncada rámutatott, hogy Venezuela történelmében először van olyan alkotmány, amelyet a nép megszavazott és ez az alkotmány a hatalmat az elittől a tömegek felé fordította. Új önérzet, méltóság és tisztelet van az országban, a tömegek még mindig kérdőre vonják a kormányt és a kormány nem tanítja őket, hanem maga is a tömegektől tanul.

hovconference2.jpg

A nagykövet beszélt a korrupció problémájáról is. A kihívás az az, hogy szembenézzünk hibáinkkal és legyőzzük őket, mondta. Vannak korrupt chávista jelöltek is, de, mint említette, ez nem a szentek forradalma és a korrupció ellenes kampány őszinte. Barack Obama megválasztása arra mutatott, hogy bár ő szimpatikusnak látszik, attól ő még mindig egy nagyhatalom feje – ki kell nyújtanunk a baráti jobbot, fel kell készülnünk a legrosszabbra, de remélnünk kell a legjobbat.

John McDonnell munkáspárti parlamenti képviselő és a HOV másik elnöke beszélt következőként. A mi szerepünk abban, ahogy Venezuelát védjük a jelenlegi válságos időkben kritikus, mert a válság Venezuelát sem fogja elkerülni. Beszélt arról, hogy milyen nagy szegénységet örökölt a Chávez adminisztráció Venezuelában és hogy õk voltak az elsők, akik tettek valamit ellene azzal, hogy a hatalmat a köznép kezébe adták. De hát, időbe kerül míg minden jobb lesz az amerikai támogatással működő ellenzékkel folytatott harcban. A mi felelősségünk, hogy cáfoljuk a propagandát és megvédjük ezt a forradalmat a támadástól, fejezte be beszédét John McDonnell.

Matt Wrack az FBU (Brit Tűzoltók Szakszervezete) főtitkára volt a következő szónok.  Mesélt nekünk az FBU nemzetközi hagyományairól, majd áttért arra, hogy miután 30 évig az volt az elv, hogy az állam maradjon ki a piacból, most hirtelen elkezdtek mindent államosítani. De csak a veszteséget, a hasznot a jövőre hagyták. Most egy alternatívára van szükség. Ezért olyan fontos Venezuela a brit munkásosztálynak. Venezuelában a munkások megtárgyalják, hogy hogyan szervezzék a társadalmat, ez egy teljesen más világ, mint ami Nagy Britanniában történik. Végül még azt is hozzátette, hogy a média soha nem fogja elmondani az igazat Venezueláról, így ezt nekünk kell megtennünk.

Az utolsó beszédet Jesús Pino, az államosított acélgyár, a SIDOR Acélmunkások Forradalmi Frontjának tagja tartotta. Jesús elmondta, hogy milyen hihetetlen nagy érdeklődéssel fogadta a venezuelai munkásosztály a változások folyamatát. Ő, az Orinoco acélgyárból jött, ami az egyik legnagyobb venezuelai acélmű, amelyet idén államosítottak. A céget 1997-ben privatizálták, és ezek után a munkakörülmények egyre rosszabbodtak, beleértve több halálos balesetet is. Az acélmunkásoknak harcos hagyományaik vannak, amit akkor is lehetett látni, amikor a multinacionális tulajdonos nem volt hajlandó a munkások követeléseit teljesíteni 2007-ben. 

2008 márciusában a Nemzeti Gárda megtámadta a munkásokat az akkori munkaügyi miniszter utasításáraGárda, akit ezek után azonnal elbocsátottak. Ezután az Alelnök vette át a tárgyalások vezetését, de amikor a multi nem adta magát, Chávez úgy döntött, hogy államosítja a céget. Az államosított acélgyárnak hasznot kellett termelnie de ugyanakkor szocialistának is kellett lennie. Ez hogy ment? Úgy, hogy a munkások szervezték meg a termelést is, meg a javak szétosztását is. Sajnos azelőtt nem volt sok tapasztalatuk arról, hogy hogyan kell felügyelni egy ilyen nagy gyárat, így létrehozták az acélmunkások forradalmi frontját, azzal a céllal, hogy eltöröljék a még mindig létező kapitalista struktúrákat a cégen belül. Beszédét azzal zárta, hogy a közeledő válsággal csak úgy lehet szembenézni, ha minden munkás egy forradalmi szakszervezetbe tömörül.

hovconference3.jpg

Ezek után a konferencia három részre oszlott és így három nagyon érdekes és eredményes megbeszélésen vehettünk részt: A XXI. század szocializmusa, Munkásfelügyelet és latin-amerikai Szolidaritás témáiban. Az utolsó szó Jesús Pino-nak és a HOV alapítójának Alan Woods-nak jutott melyben mindketten a munkás szolidaritás mellett szavaztak és felhívtak minden jelenlévőt, hogy folytassák a harcot a bolivári forradalom védelméért.

A HOV konferencia a következő határozatot hozta Venezuelával szolidaritásban és megszavazta a kampány új Vezető Bizottságát.

Hands off Venezuela 2008-as Nemzeti Konferencia határozat.

Ez a konferencia elismeri a bolivári forradalom fontos vívmányait, különösen az ingyenes egészségügy terén és az egész lakosságra kiterjesztett oktatásügyben. Ez a konferencia azt is tudomásul veszi, hogy Venezuela gazdasági politikája (stratégiailag fontos iparlétesítmények államosítása, a nemzeti anyagi javak köztulajdonba vétele, munkásjogok védelme, szociális kiadások stb.) szemben áll a kapitalista kormányok által világszerte folytatott gyakorlattal. 

Ez a konferencia azt is megfigyelte, hogy Chávez elnök megindított egy a XXI. századi szocializmusról folyó vitát, amelyet mi nagy örömmel fogadunk, és amely releváns nemcsak Venezuelában, hanem világszerte. 

Azt is tudjuk, hogy a bolivári forradalom még mindig veszélyben áll a venezuelai oligarchia és az imperializmus állandó támadásaitól. Erre példa az USA 4. flottájának újraszervezése és a nemrég felfedett puccskísérlet Venezuelában.

Végül azt is elismerjük, hogy a bolivári forradalom része egy széles latin-amerikai mozgalomnak, mely az imperialista uralkodó erők ellen irányul.


Ezért a következő határozatokat hoztuk:

Forradalmi üdvözletünket küldjük, és sok sikert kívánunk a PSUV-nek a november 23-i helyhatósági és regionális választásokon.

Biztosítjuk a bolivári forradalmat a támogatásunkról és harcolunk a média hazugságai és csúsztatásai ellen.

Megígérjük, hogy igaz információt terjesztünk a bolvári forradalomról Nagy – Britanniában a munkásoknak, a diákoknak, az ifjúságnak, a szolidaritás aktivistáinak és általában a lakosságnak.  

Tovább visszük a XXI. századi szocializmusról szóló vitát a brit mozgalomban.

Folytatjuk a venezuelai és latin-amerikai népek forradalmi harcaival való szolidaritást; harcolunk a multinacionális cégek és európai imperialista érdekek ellen; együtt működünk a többi latin-amerikai szolidaritási kampánnyal.  

Egyhangúlag megszavazva, London, 2008. november 22.

Az eredeti cikk itt találtató.

További képek itt találhatóak.