December 2-a Rabszolgaság Megszüntetésének Nemzetközi Napja, amit az ENSZ 1949-ben fogadott el, hogy ezzel is harcoljon a modernkori rabszolgaság olyan formái ellen, mint az emberkereskedelem, a szexuális kizsákmányolás és a gyermekmunka, illetve, hogy emléket állítson a történelem során folytatott rabszolgaság borzalmainak.

A teleSUR ennek apropóján történelmi áttekintést tesz a jelenségről, kiemelve a transzatlanti rabszolga-kereskedelmet, ami több mint háromszáz évig folyt, és óriási hatással volt az emberiségre, mivel ennek segítségével alakult ki a modern világgazdasági rendszer, illetve az az ellenállás és a lázadás hősies példáival szolgált.

Haiti: Az első rabszolgalázadás

Toussaint Louverture vezette a történelem legnagyobb rabszolga-felkelését, ami 1791-ben kezdődött, és több mint tizenkét évig tartott. Az eredménye az lett, hogy a francia St. Domingue gyarmat átalakult a független Haitivá, a világ első ténylegesen gyarmatosítás-ellenes, rabszolgaság-ellenes fekete köztársaságává.

Louverture országa rabszolgaság-ellenes mozgalmát függetlenségi háborúvá változtatta, és politikai és katonai tehetségét arra használta fel, hogy a francia és a spanyol gyarmatosító erők ellen harcoljon a később teljesen új, függetlenné vált nemzetállamban.

A rabszolgák száma és halálozásuk az amerikai kontinensen

A körülbelül 1526 és 1867 között zajló atlanti rabszolga-kereskedelem során mintegy 12,5 millió rabszolgát hurcoltak el Afrikából, akik közül 10,7 millióan érkeztek meg az amerikai kontinensre.

1820-ra az Atlanti-óceánon átkelő minden európaira közel négy afrikai jutott. Az óceánt átszelő minden öt nőből körülbelül négy Afrikából származott.

A rabszolgasorba taszított afrikaiak jóval több mint 90 százalékát a Karib-térségbe és Dél-Amerikába szállították.

Körülbelül 2,4 millió afrikai halt meg az amerikai kontinensre vezető, Middle Passage néven ismert úton. A kutatók becslése szerint legkevesebb négymillió afrikai halt meg Afrikában a rajtaütések és a kikötőkbe való erőltetett menetek során.

Más becslések szerint akár ötmillióan is meghalhattak rögtön az amerikai kontinensre való megérkezés után az úgynevezett „idénytáborokban”, amelyek különösen a Karib-térségre voltak jellemzőek.

Brazíliában volt a legtöbb rabszolga az amerikai kontinensen

Körülbelül 1600 és 1850 között mintegy 4,5 millió rabszolgasorba taszított afrikait vittek Brazíliába, akik az összes az amerikai kontinensre hurcolt összes rabszolga 40 százalékát tették ki. Brazília volt az utolsó ország a kontinensen, amelyik megszüntette a rabszolgaságot 1888-ban. A 2010-es brazíliai népszámlálás azt állapította meg, hogy „97 millió brazil, vagyis a lakosság 50,7 százaléka vallja magát jelenleg feketének vagy kevert etnikumúnak (…), amivel az afrobrazilok először kerültek hivatalosan többségbe.”

A Földalatti Vasút

A Vasút titkos útvonalak és biztonságos helyek hálózata volt, amelyet a 19. századi fekete rabszolgák használtak az Egyesült Államokban, akik elmenekültek a déli államokbeli tulajdonosaiktól, és megpróbáltak letelepedni a tizennégy szabad északi államban, illetve az „ígéret földjén”, Kanadában. Az abolicionisták és szövetségeseik segítették őket, akik szimpatizáltak az ügyükkel.

A hálózat nevének semmi köze sincs a földalattisághoz vagy a vasúthoz. Az elnevezés onnan ered, hogy a hálózat éjszaka, titokban végezte a tevékenységét, és a tagjai a vasúti zsargont használták a rendszer működtetéséhez.

Az útvonalak vonalak voltak, a pihenőhelyeket állomásoknak hívták, az útközbeni segítőket masinisztáknak, a segítettjeiket pedig csomagoknak nevezték.

A rabszolgaság finanszírozta az ipari forradalmat és a kapitalizmus felemelkedését

A rabszolgaság nagyban hozzájárult az európai ipari forradalomhoz. Az ültetvénytulajdonosok, hajóépítők és kereskedők hatalmas vagyonokat halmoztak fel a rabszolga-kereskedelem révén, amelyből Európában bankokat alapítottak és nehézipart hoztak létre, és megerősítették és kiterjesztették a kapitalizmust szerte a világon.

Eric Williams „Kapitalizmus és rabszolgaság” című 1944-es nagy hatású művében szembement a rabszolgaság a világgazdaságban betöltött szerepére vonatkozó hagyományos nézettel. Erőteljesen hangsúlyozta, hogy az afrikai rabszolga-kereskedelem központi szerepet játszott az európai gazdasági fejlődésben.

Az afrikai rabszolga-kereskedelem volt a gerince az Egyesült Államok domináns kapitalista hatalommá válásának is.

Forrás: teleSUR

Fotók: Wikimedia Commons

Fordította: Latin-Amerika Társaság