A venezuelai választási folyamatról számos szervezet és megfigyelő nyilatkozott már elismerően, nemcsak a magas részvételi arányok, de a szavazás és az ellenőrzés átláthatósága és biztosítékai miatt is. Jimmy Carter korábbi amerikai elnök ezt mondta: „A kilencvenkét választás alapján, amit megfigyeltünk, azt mondhatom, hogy a választási folyamat Venezuelában a legjobb a világon.” Az alábbiakban végigvesszük a szavazás minden elemét.

A venezuelai szavazók elektronikusan és papíron is leadják a szavazatukat - Fotó: ntelemicro.com

Követelmények és választói alkalmasság

Minden tizennyolcadik életévét betöltött venezuelai szavazhat a választásokon, miután nyilvántartásba vették.

A külföldön élő venezuelaiak is szavazhatnak, miután ezeknek a követelményeknek megfeleltek.

Az alkotmány 63. cikkelye így szól: „A választójog egy jog. Szabad, általános, közvetlen és titkos szavazáson keresztül gyakorolható. A törvények garantálják az egyéni választójogot és az arányos képviseletet.”

Biztonság és garanciák

A venezuelai választásokon a legbiztonságosabb szavazási technológiát használják, hogy biztosítva legyen, hogy minden egyes szavazatot tisztességesen megszámolnak, és ne lehessen azokat manipulálni. A világon először itt alkalmaztak olyan szavazógépeket, amelyek nyugtát nyomtatnak, amivel minden választó megerősítheti szavazatát egy kézzel fogható szavazócédulával is.

2012 óta a venezuelai választásokon a szavazógépek biometrikus azonosítás után lépnek működésbe.

A jelenleg használatos szavazógépek a Smartmatic cég Smartmatic Audible Election Systemjéhez (SAES) tartoznak, amelynek minden fázisa száz százalékig ellenőrizhető.

A leadott szavazatok végső számát összevetik a szavazók által az urnákba dobott papíralapú szavazatokkal, majd pedig az adatokat elektronikus úton továbbítják egy olyan hálózaton, amely nem kapcsolódik az internethez, sem pedig semmilyen más számítógéphez, hogy biztosítva legyen, hogy azokba menet közben nem nyúlhat bele senki.

A szavazást külföldi és hazai politikai megfigyelők, műszaki szakemberek és politikai szervezetek fogják megfigyelni és ellenőrizni. A Nemzeti Választási Tanács (CNE) felkérte az ENSZ-t és a Karibi Közösséget (Caricom), hogy küldjék el a képviselőiket a választási folyamat megfigyelésére.

A szavazás menete

A szavazás az alábbi öt lépésből áll Venezuelában:

  1. A szavazóhelyiségbe való megérkezéskor a választókat a szavazótáblákhoz irányítják, ahol megnézhetik, hogy melyik asztalhoz tartoznak. A táblára egy lista van kifüggesztve a szavazók személyi igazolványainak számaival, amelynek segítségével kiválasztják az asztalukat.
  2. A szavazó ezt követően a megfelelő asztalhoz megy, ahol az iratai bemutatásával igazolja a személyazonosságát. Ezután a mutatóujját vagy a hüvelykujját egy ujjlenyomat-olvasó eszközre helyezi.
  3. Amikor a személyazonossága megerősítést nyer, a szavazógép aktiválódik, így a szavazó kiválaszthatja a neki megfelelő jelöltet. A kiválasztás után még lehetősége van változtatni rajta, egészen addig, amíg meg nem erősíti a szavazatát a „szavazás” feliratú gomb megnyomásával.

Abban az esetben, ha bármilyen kérdés merül fel a szavazás folyamatát illetően, a választási tisztviselő elmagyarázza a lépéseket.

A preferált jelölt kiválasztása után a szavazónak meg kell nyomnia a „szavazás” feliratú gombot. A gép ekkor nyomtat egy bizonylatot a leadott szavazatról, amit a választó megnéz, és meggyőződik a helyességéről.

  1. A szavazó ezután a bizonylatot a géphez tartozó urnába helyezi.
  2. Végül a szavazó aláírja a választási névjegyzéket, amelyen az ujjlenyomatát is elhelyezi, hogy megerősítse, hogy leadta a szavazatát. Ezt az ujján maradó lemoshatatlan tinta is jelzi.

Az urnazárás és a szavazatszámlálás

A szavazókörben lévő urnákat csak akkor zárják le, miután minden sorban álló szavazópolgár leadta a szavazatát.

Amikor a gépi szavazatszámlálás befejeződött, és egy véletlenszerűen kiválasztott urnát is ellenőriztek, szintén véletlenszerűen kiválasztanak egy gépet is, amit ellenőriznek, és a sorozatszámát feljegyzik. A géphez tartozó urnát felnyitják, és különválogatják és nyíltan megszámolják az egyes jelöltekre leadott szavazatokat.

Ezt követően összevetik a gépen leadott szavazatokat és az urnákba bedobott nyugtákat, és jegyzőkönyvbe veszik, ha bármilyen rendellenesség vagy eltérés felmerül.

A helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvét a szavazókör személyzete és a helyszínen jelenlévő összes párt megfigyelője aláírja, majd lepecsételik, és eredeti példányát átadják a hadseregnek, ami eljuttatja azt a CNE-hez.

A jegyzőkönyv másolatait megkapják annak a két jelöltnek a képviselői, akik a legtöbb szavazatot szerezték.

Forrás: teleSUR

Fordította: Latin-Amerika Társaság