A világ minden tájáról érkeztek katolikus püspökök a Vatikánba, hogy megvitassák az egyház jövőjét Amazóniában. A következő három hétben mintegy kétszázhatvan egyházi vezető fog eszmét cserélni olyan témákról, mint a klímaváltozás, a bevándorlás és az evangelizáció.

Ferenc pápa nyitotta meg a tanácskozást vasárnap. Beszédében azokat a pusztító „érdekeket” ostorozta, amelyek a közelmúltbeli amazóniai tüzeket okozták. „Az Isten tüze olyan meleget áraszt, ami vonzó és egyesít. A megosztás, és nem a profit táplálja” – fogalmazott.

Ferenc pápáé a végső döntés joga - Fotó: AFP

Mindazonáltal egy téma uralja a híreket: engedélyezni fogják-e, hogy házas férfiak papok legyenek. A munkadokumentum – az instrumentum laboris – egyik eleme arra utal, hogy Amazónia távoli vidékein idősebb, házas férfiakat esetleg fel lehetne szentelni.

Olyan férfiakról lenne szó, akik különösen nagy tiszteletnek örvendenek, és, a dokumentum szerint, előnyös, ha abból az őslakos közösségből származnak, amelyben a későbbiekben dolgoznának. A dél-amerikai püspökök támogatnák ezt, mint a térségbeli paphiány egy lehetséges megoldását.

Csak papok szentelhetik meg az oltáriszentséget, ami kulcsfontosságú része a misének. Becslések szerint az amazóniai falvak legkevesebb 85 százalékában nem tudnak misét celebrálni minden héten a paphiány miatt, és ezeken a helyeken csupán évente egyszer látnak papot.

„A Latin-Amerikából származó Ferenc pápa ösztönösen érti ennek a térségnek bizonyos problémáit” – mondja Gregory Ryan professzor, a Katolikus Tanulmányok Központjának munkatársa. „Az amiatt érzett aggodalom, hogy milyen gyenge az amazóniai régió papokkal való lefedettsége, nagyon fontos része ennek a dolognak” – teszi hozzá. „Ahhoz a nagyon erős katolikus érzéshez van köze, amely szerint az oltáriszentség a rendes katolikus közösség szívében foglal helyet.”

Miért vitatott dolog ez?

sokak számára a cölibátus a katolikus papság egyik legfontosabb jellemzője. Egy papnak az Istennel kell házasságot kötnie, és nem szabad elvonnia a figyelmét olyan egyesek szerint világi dolgok, mint egy feleség és család.

A vallásszociológiával foglalkozó Linda Woodhead professzor azt mondja, hogy a cölibátus mellett a katolikus papok és apácák „lakhatást és alapvető megélhetést kapnak, hogy teljes egészében a feladatuknak szentelhessék magukat”.

„Az emberek úgy gondolják, hogy a papnak rájuk kell szánnia az idejét, és ez nem beavatkozás mások magánéletébe” – mondja Woodhead professzor. „A pap jelen van és elérhető számukra, és ez valami nagyon különleges dolog.”

A fundamentalisták számára ez arról szól, hogy milyen irányba akarja Ferenc pápa vinni az egyházat. Walter Brandmüller német bíboros a hírek szerint úgy fogalmazott, hogy az Amazónia Zsinat „az egyház önpusztításának” kezdete lehet.

Egyesek, akik bírálják a házas papok engedélyezését Amazóniában, azt ürügynek tekintik a cölibátus követelményének teljes egészében való eltörléséhez. Azt a javaslatot is gyanúsnak találják, hogy a zsinat „kijelölhet egy olyan hivatalos papi szolgálatot, amit nők is betölthetnek”, és attól tartanak, hogy ez megnyithatja az utat a felszentelésük előtt is.

Woodhead szerint azonban ez a harc kevésbé az egyház lelkéért, mint inkább egy fejlődő intézményről szól. „A katolikus egyház mindig változik, tekintve, hogy egy ilyen régen meglévő intézményről van szó” – mondja.

„Már a 20. századhoz képest is radikálisan megváltozott. Korábban ellenezte a demokráciát, a liberalizmust és az emberi jogokat. Ma az emberi jogok bajnoka.”

„Állandóan változik, de megfontolt módon teszi ezt” – teszi hozzá. „A saját hagyományaival összhangban.”

Akkor jöhetnek a házas papok?

Nos, már most is léteznek.

Egyes anglikán papoknak, akik áttértek a katolicizmusra, hogy így tiltakozzanak az ellen, hogy egyházukban nőket szentelnek pappá, engedélyezték, hogy folytassák a papi hivatásukat. A keleti katolikus egyházakban pedig természetes dolognak számítanak a házas papok.

Vannak, akik szerint elkerülhetetlen, hogy ha Amazóniában engedélyezik a házas férfiak felszentelését, akkor az végül más paphiánnyal küzdő térségekben, például a csendes-óceáni szigetvilágban is megtörténik.

Ryan professzor szerint azonban „ha erre egyáltalán sor kerül, akkor is csak kivételes esetekben történhet”. „Az egyik dolog, ami miatt az emberek nagyon aggódnak, az az, hogy a kivétel szabállyá válik” – mondja. „Úgy vélem, hogy az egyház ösztönösen ellenáll majd. A cölibátus papi kultúra mélyen beágyazódott.”

Az Amazónia Zsinatról:

  • A zsinat egy olyan gyűlés, amelyen papok és püspökök vitatják meg az egyházat érintő kérdéseket
  • Az Amazónia Zsinat egy különleges zsinat, amelynek témáját azok a kérdések adják, amelyek az Amazóniában élő embereket érintik
  • A legtöbb résztvevő az amazóniai régióból érkezett püspök és pap
  • A tanácskozás után a zsinat határozatokról fog szavazni, és végül egy záródokumentumot nyújt be a pápához
  • A zsinat határozatai tanácsadó jellegűek. A végső döntés a pápa kezében van

Írta: Lebo Diseko

Forrás: BBC

Fordította: Latin-Amerika Társaság