A Kubai Köztársaság magyarországi nagykövetségének sajtóközleménye

 

 

Az V. nemzetközi szolidaritási akciósorozat megkezdésével világszerte nő a szolidaritás az Egyesült Államokban tizenkét éve igazságtalanul és jogellenesen - a Kuba ellen irányuló terrorizmus megfékezésében vállalt szerepük miatt - bebörtönzött öt kubai szabadon bocsátásának ügyével. Gerardo Hernández, Fernando González, Antonio Guerrero, Ramón Labañino és René González egy kolosszális  igazságtalanság ártatlan áldozatai.

 

Az öt kubait azért ítélték el, mert –életüket kockáztatva- figyelték azon Miami városban szabadon működő terrorista csoportok Kuba-ellenes tevékenységét, mely számtalan anyagi és emberi kárt okozott a kubai népnek. Még hivatalos amerikai dokumentumok is beismerik ezeket a bűnös tetteket.

 

Az öt kubai Miami városban való tartózkodása a jogos védelem elvéből következik, ugyanis az USA kormányai büntetlenül hagyták a kubai nép ellen végrehajtott terrorcselekményeket. Kubának – akár a világ bármelyik országának- jogában áll védekeznie a terrorizmus csapása ellen.

 

Semmi sem bizonyítja jobban az öt kubai ellen folyatott eljárás égbekiáltó szabálytalanságait, mint az a tény, hogy a törvénytelen pert éppen Miami városban, az ellenforradalom és a Kuba-ellenes terrorizmus bástyájában szervezték meg. A per során az ügyészség egyetlen bizonyítékot se tudott felmutatni a két fővádpont alátámasztására: vagyis a kémkedés céljából történő (feltételezett) összeesküvés és a gyilkosság céljából történő (feltételezett) összeesküvés. Az egész eljárást a bizonyítékok nagyarányú manipulálása, valamint a szelektív és önkényes használata jellemezte. A „bizonyítékok” zömét az amerikai kormány titkosnak minősítette.

 

A hozott ítéletek irracionális, túlzott jelleget öltenek. Az öt kubai fogvatartásának kegyetlen és szokatlan körülményei sértik az amerikai Alkotmány nyolcadik cikkelyét és az ENSZ szabályait is, tudniillik 17 hónapon keresztül magánzárkákban, teljes elszigeteltségben tartották fogva őket. Ez a védelem szempontjából jelentős akadályt, nekik és hozzátartozóinak pedig indokolatlan szenvedést jelentett, ami az emberi jogok kirívó megsértése.

 

2006. május 27-én az ENSZ Emberi Jogok Bizottságának az Önkényes Fogvatartásokat Vizsgáló Munkacsoportja önkényesnek és illegálisnak minősítette az öt kubait sújtó börtönbüntetést és ennek megszüntetésére felszólította az Egyesült Államok kormányát.

 

2009-ben számos nemzetközi személység, szervezet és intézmény tiltakozásának hatására az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága kényszerült vizsgálni az ügy felülvizsgálásának lehetőségét, de ezt a lehetőséget is elutasította. Nem vették tudomásul az amerikai igazságszolgáltatásban precedens nélküli eseménynek számító beadványt, melyben tíz Nobel-díjas, számos parlament és parlamenti képviselő, több ország – ideértve az Egyesült Államokat is - jogi szervezetei követelték a kubai antiterrorista harcosok szabadságát.

 

A mai napig a hazájában hősnek tekintett öt kubai kegyetlen és embertelen fogvatartási körülmények között, egymástól elkülönítve raboskodik különböző szövetségi börtönökben, ahol korlátozó intézkedésekkel nehezítik a rokoni látogatásokat, Gerardo és Rene feleségeitől pedig egyszerűen megtagadják a látogatás jogát. Nemrég áthelyezték Gerardo Hernandez-t a „lyuk” néven ismert büntető cellába, embertelen körülmények között és betegen. Csupán a nemzetközi mozgósítási kampánynak köszönhető, hogy az amerikai hatóságok visszahelyezték Gerardot a rendes cellájába.

 

Azon túlmenően, hogy a 12 évi igazságtalan és kegyetlen bebörtönzésük során az öt kubai és hozzátartozóinak emberi jogait rendszeresen és súlyosan megsértették, nemrég az USA-ban működő Bizottság az öt kubai szabadságáért leleplezte, hogy az öt kubai ellen folytatott eljárás idején az amerikai kormány 74 ezer dollárt fizetett szövetségi alapokból különböző újságíróknak egy ádáz propagandakampány folytatása végett Miami városban.

 

A közelmúltban habeas corpus kérelmet nyújtattak be Gerardo ügyében a Miami szövetségi bíróságnál. Mozgósítani kell a nemzetközi közvéleményt egy kedvező légkör teremtése érdekében, mely lehetővé tegye az igazság megvalósítását.

 

Figyelembe véve az öt kubai ügye politikai mivoltát és a bírósági eljárás jelenlegi állását, szükség van arra, hogy levélben forduljunk Barack Obama amerikai elnökhöz annak érdekében, hogy alkotmányos felhatalmazásával élve az öt kubai azonnali szabadon bocsátását elrendelje.

 

Itt az idő, hogy növeljük az igazságtalanságot leleplező akcióinkat világszerte. Soha nem volt oly szükséges, mint most, hogy ezt a nemzetközi szolidaritási akciósorozatot az öt kubai azonnali szabadon bocsátásáért való kampánnyá változtatjuk meg.

Budapest, 2010. szeptember 12.