Kuba azért van jelen a konferencián, hogy egyedül képviselje Amerika népeinek hangját, s mint már sokszor hangsúlyoztuk, fejlődő országként, mi több, szocializmus építő fejlődő országként jött el. Nem véletlen, hogy képviselőinknek lehetőségük nyílott, hogy Ázsia és Afrika népei körében kifejtsék véleményüket. A közös vágy, az imperializmus megdöntése egyesít minket a jövő felé vezető úton, miként az ugyanezen ellenséggel szembeni harc közös múltja egyesített minket eddig is.

Tisztelt Elvtársam! *

Afrikai utam során vetem papírra e megjegyzéseket, attól az óhajtól ösztökélve, hogy ha megkésve is, teljesítsem ígéretemet. Igyekszem a címben megjelölt témához tartani magam. Azt hiszem, ez a téma érdekes lehet az uruguayi olvasók számára.

 

Az orvostudomány professzorai és diákjai, kedves vendégek!

Talán nincs is olyan ország a világon, amelyben a „gerillaharcos" kifejezés a nép szemében nem egyfajta szabadságvágyat jelképezne. Csupán Kubában visszataszító a jelentése. Csakhogy a Forradalmunk, amely minden tekintetben a szabadság hordozója, most majd ezt a szót is méltósággal ruházza föl.

Tisztelt bíróság!

Soha védő nem gyakorolta még ily nehéz körülmények között hivatását, soha vádlott ellen nem követték még el kiáltó törvénytelenségek ily halmazatát. S védő és vádlott ebben az esetben egy személy.

Alkategóriák