Az orvostudomány professzorai és diákjai, kedves vendégek!

Az Átfogó Egészségügyi Program és a Latin-amerikai Orvosi Iskola (ELAM) eszméje azután született, hogy két hurrikán is végigsöpört a Közép-Amerikán és a Karib-térségen, számos emberéletet követelve és felbecsülhetetlen anyagi károkat hagyva maga után. A régió legszegényebb országai közül kettő is katasztrófasújtotta területté vált.

A televízió által sugárzott képek a vízben hányódó vagy a parton homokkal borított holtestekről sokkolták a világot. Ahogy az ilyen pillanatokban lenni szokott, nagylelkű felajánlások és milliomos emberek érkeztek ezekbe az országokba. Azonban a nagy ígéretek soha nem valósultak meg. Eközben persze a természeti csapások hatásai továbbra is csendben szedik az áldozataikat.

A mai napon megnyíló intézet, csupán egyszerű szimbóluma mindannak, amit együtt létrehozhatnánk. Ez Kuba szerény hozzájárulása az itt képviseltetett népek egységének és integrációjának megvalósításához. És mivel az elgondolás már közel egy éve megszületett, az iskolának már 1.929 tanulója van, 18 országból, amelyekbe visszatérve annyi tudományt visznek majd haza, amennyit csak tudnak.

Huszonhét etnikai csoport van képviseltetve az iskolában, és minden évben 1.500 újabb diák fog csatlakozni hozzájuk. Terveink szerint nem kevesebb, mint 80 százalékuk diplomát is fog tudni szerezni, miközben természetesen a legmagasabb szintű tudományos teljesítményt várják el tőlük.

A Latin-amerikai Orvosi Iskola 8.000 hallgatója az első és a második évet a most megnyíló intézmény falai közt tölti, majd tanulmányaikat a harmadik, negyedik, ötödik és hatodik évben pedig az ország 20 másik orvostudományi iskolájában folytatják. A hallgatók az első évüktől kezdve elméleti és gyakorlati oktatást egyaránt kapnak. Ez az intézmény a maga nemében a világon egyedülálló.

A fenti számadatok nem tartalmazzák azokat a diákokat, akik a Karib-térség francia és angol nyelvű országaiból kapnak ösztöndíjat Kubában. Számukra nincs létszámbeli megkötés, bármennyi diákot küldhetnek hozzánk, természetesen térítésmentesen, hogy a mi felsőoktatási intézményeink egyikében folytassák tanulmányaikat.

Az ELAM-ban a diákok nem kapnak politikai képzést, ahogy más egyetemeinken a kubai diákok sem. Ehelyett viszont tanulnak kontinensünk, különösen Latin-Amerika és a Karib-térség történetéről.

Iskolánkban természetesen mindenki szabadon gyakorolhatja választott vallását, bármi legyen is az. Ha van rá igény, az intézmény saját közlekedési eszközeivel teszi lehetővé a hallgatók templomba vagy más kegyhelyekre járását minden héten.

A szomszédos főváros kórházai első osztályú egészségügyi ellátást biztosítanak a diákoknak. A diákok ellátása meglehetősen jó és a lehető legnagyobb mennyiségű, tiszteletben tartva a szokásaikat.

Az iskolának saját Egyetemi Diákszövetsége van. Ezen belül lehetőségük van információt és kulturális élményeket szerezni és cserélni. Nemzeti dalaik, táncaik és szokásaik éltetik saját kulturális hátterüket. Mély elkötelezettségük a szolidaritás és az integráció iránt soha nem fog megszűnni, sokkal inkább ama a sokszínűség szoros egységének a példaképévé válnak, amiről mindig álmodunk.

A leglényegesebb mégis az, hogy önfeláldozásukkal, legnagyszerűbb és legemberibb erőfeszítéseikkel emberéleteket mentenek, egészséget óvnak meg. Nekik többé kell válniuk, mint egyszerű orvosokká, az emberi élet értékének mindenekfelett való, lelkiismeretes őrzése a feladatuk. Apostolai és építői lesznek egy emberibb világnak.

Bizakodóak vagyunk. Hiszünk abban, hogy jobb orvosok lesznek, mint elődjeik és tanáraik, akik most adják át nekik azokat a tudományos ismereteket és szakértelmet, amit az elmúlt 40 év során Kubában és a harmadik világ országaiban végzett hősies szolgálataik során felhalmoztak. Olyan orvosok lesznek, akik készek bárhol dolgozni, ahol szükség van rájuk, akár a világ olyan távoli pontjain is, ahova mások nem mennének el. Ilyen orvosokat képzünk ebben az iskolában.

Az ibéro-amerikai országok egészségügyi minisztereinek legutóbbi találkozóján olyan egészségügyi szakemberek innovatív és kreatív képzéséről folyt megbeszélés, akikre nagyon nagy szükség lenne a találkozón résztvevő országokban. Eme szükség enyhítésére lehet hosszú távú megoldás ez az intézmény, azáltal, hogy orvosokat és specialistákat képez, de addig is kubai orvosok ezrei készek együttműködni ezekkel az országokkal olyan hosszú ideig, amíg ez szükséges.

Latin-Amerika és a Karib-térség azon területein, ahol a legnagyobb szükség van orvosokra évente egymillió ember, közülük 500.000 gyermek hal meg megelőzhető és gyógyítható betegségekben. Latin-amerikaiak tízmillióinak nincs betegbiztosítása, de ugyanez a helyzet egy olyan gazdag országban is, mint az Amerikai Egyesült Államok. Akiknek pedig az életük veszélyben van, azok nem várhatnak.

Kedves fiatalok, akik már az iskola tanulói vagytok, a ti példátok felébreszti majd annak a rengeteg szakembernek a lelkiismeretét, akik kiváló képzést kaptak Latin-Amerika egyetemein, és követőkre találtok bennük.

Emberek milliói életének megmentéséhez valamint Latin-Amerika és a Karib-térség 511 millió polgárának biztonságos és alapos orvosi ellátásának biztosításához orvosok százezreire van szükség, sokkal többre, mint ahányan ma rendelkezésre állnak.

E fontos találkozó kiváló résztvevői, kérlek benneteket, fogadjátok megbecsüléssel ezt a szerény erőfeszítést, amivel népünk szeretné megtisztelni az Ibéro-Amerikai Országok IX. Találkozóját.

Köszönöm!