Az írás az egyik módja annak, hogy hasznossá tegyük magunkat, ha úgy véljük, hogy sokat szenvedett emberiségünknek jobbá és tájékozottabbá kell válnia, mivel mindannyian hihetetlen tudatlanságba burkolózunk, és ez alól csak a tudósok jelentenek kivételt, akik a tudományokban keresnek kielégítő válaszokat. Ez az egyetlen szó néhány betűvel fejezi ki óriási tartalmát.

Fiatalkorunkban bizonyos alkalmakkor mindannyian hallottunk embereket Einsteinről beszélni, különösen miután felrobbantották az atombombákat, amelyek a földdel tették egyenlővé Hirosimát és Nagaszakit, véget vetve ezzel a kegyetlen háborúnak az Egyesült Államok és Japán között.

Amikor ledobták ezeket a bombákat, azt követően, hogy a Pearl Harbor-i amerikai bázis elleni támadás nyomán kitört a háború, a japán birodalom már le volt győzve. Az Egyesült Államok, amelynek területét és iparát nem érintette a háború, lett a leggazdagabb és a legjobban felfegyverzett ország a Földön, egy szétszakadt világban, ami teli volt halállal, sebesültekkel és éhezéssel.

A Szovjetunió és Kína együttesen több mint 50 millió embert veszített, és hatalmas anyagi károkat szenvedett el. A világ csaknem összes aranya az Egyesült Államok pincéibe vándorolt. Ma ennek az országnak a teljes aranykészletét 8.133 és fél tonnára becsülik. Ennek ellenére, széttépve az általuk is aláírt Bretton Woods-i megállapodást, az Egyesült Államok egyoldalúan kijelentette, hogy nem fogja teljesíteni azon kötelességét, hogy fedezi az unciát papírpénzének aranyban kifejezett értékével.

A Nixon által elrendelt intézkedés megsértette Franklin Delano Roosevelt elnök kötelezettségvállalását. A téma számos szakértője szerint egy válság alapját tették le ezzel, ami más katasztrófák mellett súlyos csapással fenyegeti ennek az ország modellnek a gazdaságát. Eközben Kubának is az okozott károkkal egyenértékű kártérítéssel tartoznak, ami immáron sok millió dollárra rúg, ahogyan ezt országunk az ENSZ-hez benyújtott határozataiban vitathatatlan érvekkel és tényekkel alátámasztva jelzi.

Amint azt a kubai párt és kormány világosan kifejezte, a jó szándék és a béke előmozdítása érdekében a félteke összes országa és sok más, az emberiség családjához tartozó nép körében, ami lehetővé teszi fajunk túlélését ezen a szerény helyen, amit a világmindenség adott nekünk, soha nem hagyunk fel a békéért és minden emberi lény, a bolygó bőrszínétől vagy nemzetiségétől függetlenül minden lakója jólétéért, illetve vallásos hitéhez vagy annak hiányához való jogáért folytatott küzdelemmel.

Minden állampolgárnak egyenlő jogot az egészséghez, az oktatáshoz, a munkához, az élelmiszerekhez, a biztonsághoz, a kultúrához, a tudományhoz és a jóléthez, vagy azokat a jogokat, amelyeket küzdelmünk kezdetén meghirdettünk, és amikhez hozzájöttek azok, amelyek világunk összes lakója számára megvalósuló igazságosságról és egyenlőségről szóló álmaikból születtek, kívánom mindenkinek. Azoknak, akik osztják ezen eszmék egészét vagy egy részét, vagy ezen irányvonalak mentén ennél felsőbbrendűeket, köszönöm, honfitársaim.

Fidel Castro Ruz

2015. augusztus 13.

01:23