Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek. Több mint tíz hónapja volt a magyarországi Hands off Venezuela (HOV) alapító kongresszusa. A szervezet ez idő alatt sokat dolgozott, de a világ is nagyon nagy változáson ment keresztül az elmúlt egy évben. Ezek a változások hatást gyakoroltak a venezuelai folyamatra, ahogy minden más országra is. Ez a változás, tulajdonképpen a kapitalizmus válsága. Ennek a válságnak pedig politikai következményei vannak az egész világra nézve, de különösen olyan országokban, mint amilyenek a kelet-európai országok, ahol az amerikai típusú neoliberális modell úgy lett bevezetve, mint az egyetlen lehetséges és ezért szükségszerűen a legjobb modell. Az elmúlt konferencián az államosításokról volt szó, nos, ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznünk, hogy az a kormány, amely a világtörténelem legnagyobb államosítási hullámát irányította, a Bush-kormány volt. Még a szabadpiaci rendszer olyan fundamentalista híve, mint Gordon Brown is kénytelen volt néhány fontos bankot államosítani.
Most is teltházzal tartotta meg az előző héten a Magyar-Venezuelai Szolidaritási Társaság a kongresszusát. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Venezuela magyarországi nagykövetségének ügyvivőasszonya, Adriana Gottberg és Soraya Alvarez, a Kubai Köztársaság magyarországi nagykövete is. A magyar és a venezuelai himnusz meghallgatása után Adriana Gottberg köszöntötte a kongresszust, a megjelenteket.
A Magyar – Venezuelai Szolidaritási Társaság kezdettől fogva egyértelműen kiállt a venezuelai bolivári forradalom mellett, amely igyekszik megszüntetni a szociális szakadékot a venezuelai társadalomban. Korábban is hangsúlyoztuk, hogy bár tíz év alatt – ennyi ideje dolgozik Hugo Chávez kormánya a bolivári folyamat irányításán – nem lehet az évszázadok alatt kialakult állapotokat felszámolni, egyáltalán nem mindegy, hogy egy ország milyen irányba halad, lakói egyre lejjebb süllyednek a nyomorba, vagy azon vannak, hogy – a kormány támogatásával – kilábaljanak belőle.

Ők azt hitték hogy Ezequiel Zamora örökre bevégezte teendőit

és kése és mértéket nem ismerő szíve követelése

az oligarchák békéjét nem dúlja fel soha többé

De nem mindegyik halott utazik csöndesen

némelyiküket bosszantja ha tétlenül tartózkodik itt

és makacsul követelődznek

és visszatérnek a népet új ütközetbe vezetni

és megvilágítják az ügyet mely az ő hiányukba öltözött

Nevezzük el akárminek,

ha már e szó: SZOCIALIZMUS

úgy sért fület, ahogy szemet

szúr utcalány fején a mirtusz -