A Hands off Venezuela központi oldalán jelent meg angolul ez a cikk a november 8-i, budapesti rendezvényünkről. Ez a cikk kicsit bővebb mint a mi beszámolónk volt. Mi ezt lefordítottuk. Ajánljuk figyelmetekbe. Az eredeti tudósítás itt található meg: http://www.handsoffvenezuela.org/hvsa_joins_hov.htm

nov_8_1.jpgA Magyar-Venezuelai Szolidaritási Társaság (MVSZT) megtartotta első konferenciáját miután csatlakozott a Hands Off Venezuela kampányhoz az elmúlt hónapban. A találkozó telt házzal, nagy sikerrel zajlott le. A konferencián, amely 2008. november 8-án tartottak az MVSZT tagsága hivatalosan is elfogadta a HOV szervezethez való csatlakozást.  Ezen, a Magyar Hands Off Venezuela szervezet első nyílt bemutatkozásán több mint 60-an voltak jelen a budapesti Kossuth Klubban, így még a folyosóról is kellett székeket behozni, hogy mindenki le tudjon ülni.

A délután legfontosabb eseménye a HOV aktivisták által készített film No Volverán magyar feliratos bemutatója volt, de sokakat érdekelt a HOV magyar szekciójának a bemutatkozása is.  A konferenciát aktívan támogatta Adriana Gottberg a Venezuelai Bolivári Köztársaság magyarországi ügyvivője, aki egy pár kedves szóval köszöntötte a megjelenteket.  Méltatta azon magyar fiatalok tevékenységét, akik ezt a folyamatos szolidaritási munkát végzik Venezuela, a forradalom támogatására, azóta a fél éve, amióta ő Magyarországon van. Másrészt bemutatta a Hands off Venezuela működését, azt a nemzetközi szolidaritást, amely már 40 országban működik a bolivári forradalmat támogatva és remélte, hogy ez ezentúl Magyarországon is meg fog indulni.  Az ATTAC-Magyarország szervezet képviselője is köszöntötte néhány szóban az MVSZT konferenciáját, míg a hallgatóságban jelen voltak testvér szervezetünk, a Kubai Szolidaritási Kampány tagjai. nov_8_2.jpg

Ezután Kalocsai Kinga, a Magyar-Venezuelai Szolidaritási Társaság újból megválasztott elnöke ismertette a résztvevőknek a társaság eddigi akcióit és a további terveit. „Sikeres hónapok állnak mögöttünk. Elkészült a MVSZT saját honlapja, folyamatos tájékoztatást adunk a venezuelai, latin-amerikai eseményekről, folyamatokról. Sikerült sok-sok új szimpatizánst találnunk, tehát a jövőben még fokozottabban kell folytatnunk ezt a munkát" - szólt Kalocsai Kinga beszámolója.   

Kinga nagy szeretettel üdvözölte a megjelenteket, külön a venezuelai szolidaritás külföldi barátait. Megjelentek a rendezvényen a szlovák, a szerb, a cseh HOV szervezetek képviselői, vezetői. A rendezvény után – már kötetlenebb formában – sikerült beszélni arról, hogy a jövőben még aktívabb, még szorosabban együttműködő hálózatot kell létrehozni a kelet-közép-európai venezuelai szolidaritási, szakszervezeti, baloldali, szocialista és marxista, a bolivári forradalmat támogató, szervezetek között.  

Francesco Merli, a HOV egyik nemzetközi vezetője legfőképpen a No Volverán filmről, ennek létrejöttének körülményeiről beszélt. Ez a film egy teljesen új momentumát mutatja be a venezuelai bolivári forradalomnak: a napról-napra folyó küzdelmet, melyet az aktivisták folytatnak a szocializmusért, az oligarchia érdekeivel és minden más akadállyal szembeszállva.  Az oligarchia érdekei a bolvári mozgalom bürokratáinak reformista ideológiájában érezhetőek, ahogy ezekkel próbálják a forradalmat megakadályozni.  Az egyszerű embereknek, munkásoknak, nőknek, fiataloknak és közösségi aktivistáknak minden vívmányért keményen meg kell harcolniuk és így meg is védik azokat.  Kiemelkedőek azok a harcok, amelyeket a munkások folytatnak a termelés felügyeletéért, mint az Inveval, Sanitarios Maracay és más gyárak esetében. Ez része egy az egész országban terjedő mozgalomnak, mellyel a munkásosztály a termelést felügyelni és vezetni akarja.  Itt nem az állam szervezi meg a kapitalista ipari működés megváltoztatását, hanem maguk a munkások veszik a kezükbe a gyárat, ők szervezik meg a termelést és az értékesítést, ugyanakkor azt is követelik, hogy a bolivári kormány államosítsa a gazdaság kulcsfontosságú szektorait, munkás felügyelet alatt, és így oldja meg a munkásosztály sürgős problémáit.  Ez a lényege mindazoknak a változásoknak, amelyek jellemzik Venezuelát és Latin-Amerika forradalmait. 

 Francesco örömmel fogadta a Magyar-Venezuelai Szolidaritási Társaság csatlakozását a Hands off Venezuela nemzetközi kampányához és úgy jellemezte, hogy ez mindkét félnek egy nagyon nagy lehetőség a további munka szempontjából. A HOV nem szól bele nemzeti tagszervezeteinek működésébe, de segíti anyagilag, szervezetileg, kapcsolatokkal és információkkal, hogy az összes országban ezen társaságok minél jobban működjenek. De mindenkinek magának kell a működésének módját megtalálni.

nov_8_3.jpg„Ahogy eddig tapasztaltuk nem csak az újonnan létrejött, az újonnan csatlakozott szervezetek tudnak tanulni tőlünk. Sőt, mi, akik 2002 óta vagyunk aktívak a Hands off Venezuela-ban is sokat tudunk tanulni az újonnan bekapcsolódott elvtársainktól. Örömmel fogadjuk új ötleteiket arról, hogy hogyan tudjuk szélesíteni a szolidaritást, hogyan tudjuk megszólítani a fiatalokat, a munkásokat a baloldal, a nemzetközi szolidaritás, a forradalom ügyének” - mondta Francesco Merli. 

 A venezuelai nép törekvései, hogy sorsukat a saját kezükbe vegyék hatalmas érdekekbe ütköznek úgy Venezuelán belül, mint nemzetközileg. Ez vezetett a 2002 áprilisi USA pénzelt puccshoz Chávez ellen, több az elnök ellen tervezett merénylethez, puccskísérlethez. A legutóbbit nemrégen leleplezték le. A venezuelai forradalmat állandóan támadja a média, amely Chávez-t mindig, mint diktátort mutatja be és Venezuelát mint “bűnöző állam”-ot. HOV egyik legfőbb célja ez ellen a nagy média cégek által terjesztett reakciós propaganda ellen küzdeni, népi információval, a munkásmozgalom és ifjúság felé orientálódva, akik, ha kell, mobilizálni tudják erőiket a bolivári forradalom védelmében mikor az támadás alatt áll.  

Francesco azt is hozzátette, hogy a legjobb módszer, amivel segíteni tudunk abban, hogy a venezuelai nép sikerre vigye a saját forradalmát, az az, hogy Magyarországon is szembe kell szállni azokkal az erőkkel, amelyek a magyar nép szabadságát és jólétét veszélyeztetik, ugyanúgy, ahogy a venezuelai oligarchia és az imperialista érdekek teszik ezt Venezuelában.  Ezzel “megteremtenénk a feltételeket annyi forradalomra amennyire csak lehet a világon mindenütt, hogy az imperializmus erői ne tudják egyszerre mindet megtámadni.”

A film – a későbbi beszámolókból – mindenkinek nagyon tetszett. Olyan eseményekről számolt be, amelyek teljesen ismeretlenek Magyarországon. Olyan forradalmi potenciáról, amely Európában már régóta nem tapasztalt. De a konfliktusok, a tőke és a munka konfliktusa ugyanaz. Csak ott radikálisan harcolnak a kizsákmányolás ellen. Magyarországnak még sok tanulni valója van.

A film után a venezuelai nagykövetség fogadást adott a résztvevők tiszteletére, itt nyílt lehetőség arra, hogy az új érdeklődők, megismerkedjenek a régi tagokkal, szimpatizánsokkal.