A szegények és kizsákmányoltak számára társadalmi igazságosságért küzdő salvadori papot, Óscar Romerót vasárnap, közel négy évtizeddel azután, hogy egy jobboldali halálosztag meggyilkolta, Ferenc pápa Rómában szentté avatja.

San Salvador egykori érsekét, akit szoros szálak fűztek az 1960-70-es évek latin-amerikai felszabadítás teológiája mozgalmához, hat másik személlyel együtt avatják szentté a Szent Péter téren tartandó szertartáson. Köztük lesz a katolikus egyházban az 1960-as években mélyreható reformokat elindító II. vatikáni zsinatot vezető VI. Pál pápa is.

El Salvadorban már most is sokan szentként tisztelik Romerót - Fotó: Marvin Recinos/AFP/Getty

Az egyházban lévő konzervatív körök a felszabadítás teológiájával való kapcsolata miatt éveken át igyekeztek megakadályozni Romero szentté avatását. Ennek a mozgalomnak a követői azt mondták, hogy nem elég, ha az egyház együttérez a szegényekkel, és gondozza őket. Helyette, mondták, az egyháznak politikai és társadalmi változások előidézésén kell dolgoznia, hogy meg lehessen szüntetni a szegénységet, még – vélték némelyek – ha ez az elnyomók elleni fegyveres harc támogatását is jelenti.

Clare Dixon, a katolikus segélyszervezet, a Cafod latin-amerikai régióvezetője ezt mondta: „Óscar Romero nagy tiszteletnek örvend szülőhazájában, El Salvadorban. Martin Luther King és Mahatma Gandhi mellett ő is a 20. század egyik legfigyelemreméltóbb személyisége.

„Szentté avatása nagyobb ismertséget ad majd Romerónak, amit oly nagyon megérdemel. Elítélte az erőszakot, ami szétszakította az országát, felemelte szavát az elnyomás ellen, és a szegénységben élők mellett kiállva fellépett az igazságtalanságok ellen.”

Robert Pelton, az indianai Notre Dame-i Egyetem Romero-szakértője úgy fogalmazott, hogy a latin-amerikai pap „csodálatos lelkipásztori példával szolgál a világnak”. Hozzátette: „Meglep, hogy milyen sok időbe telt, míg végre igazságot szolgáltatnak neki.”

Ferenc pápa Romero szentté avatásának folyamatát nem sokkal pápává választása után kezdeményezte. Romero boldoggá avatási szertartásán – ami az utolsó előtti lépés a szentté avatás felé – mintegy 250 ezer ember vett részt San Salvadorban 2015 májusában.

Idén a vatikáni Szentek Ügyeinek Kongregációja elismerte, hogy Romero közvetítése után egy csoda történt – ami a végső lépés a szentté avatás előtt. Egy harmincnégy éves várandós salvadori nő, akinél halálos betegséget diagnosztizáltak, egészséges gyermeknek adott életet, és teljesen meggyógyult, miután családja és az egyház Romeróhoz imádkozott közbenjárásért.

Romerót egy orvlövész lőtte agyon, miközben egy kórház kápolnájában misét celebrált 1980. március 24-én, egy nappal azután, hogy felszólította a hadsereget, hogy hagyja abba ártatlan polgári személyek gyilkolását az El Salvador-i piszkos háborúban. Számos halálos fenyegetést kapott.

Temetésén a hadsereg tüzet nyitott, és a több mint százezres gyászoló tömegben több tucat embert megölt. Romerót egy tizenkét évig tartó polgárháború kezdetén gyilkolták meg, amelyben több mint hetvenötezren meghaltak, és ezrek tűntek el.

Dixon elmondta, hogy a halálát követő években diplomáciai és politikai nyomás nehezedett a Vatikánra, hogy akadályozza meg a szentté avatását. Ez a kérdés csak azt követően került napirendre, hogy 2009-ben El Salvadorban egy baloldali elnököt választottak meg, és Ferenc pápa 2013-ban egyházfő lett.

Az egykori érseket „tisztelték és gyalázták, szerették és félték” El Salvadorban, és „ez ma is így van a még mindig rendkívül megosztott országban” – mondta.

Naplóiban Romero ezt írta: „A hatalmasok és a gazdagok, illetve a szegények és a kiszolgáltatottak közül ki mellé kell állnia egy papnak? Nincsenek kétségeim efelől. Egy papnak az emberek oldalán kell állnia.” Prédikációi, amelyekben társadalmi igazságosságot követelt a szegényeknek, és megfeddte a politikusokat és a katonai vezetőket, rádiós közvetítések révén több százezer emberhez eljutottak.

A pápai életrajzírók szerint Ferenc, aki az első latin-amerikai pápa, soha nem volt a felszabadítás teológiájának a híve, és a mozgalom egyes elemeit bírálta is, amikor még pap volt Argentínában. Amióta azonban egyházfő, azt mondja, hogy az egyháznak ki kell állnia a szegények és a kitaszítottak mellett, és több alkalommal bírálta a kapitalizmust és a fogyasztói társadalmat.

Írta: Harriet Sherwood

Fordította: Latin-Amerika Társaság