Válaszok a Debate socialista (Brazília) kérdéseire (2009 márciusa)

Megjelent az Eszmélet folyóirat 84. számában

Kérdések:

(1) Ön „A tőkén túl"-ban a tőke folyamatosan mélyülő strukturális válsá­gát és az emberiség elpusztításának ezzel kapcsolatos lehetőségét elem­zi. Jelez-e a jelenlegi globális válság minőségi változást ez irányban?

A Latin-Amerikában kormányzó baloldal mellett A Legfelsőbb Bíróság közreműködésével, a mexikói kormány szabadon engedett augusztus 13-án húsz paramilitaristát, akik 1997-ben meggyilkoltak ötvennégy indiánt, Actealban a Chiapas-ban. Bujtatott formában, de továbbra is üldözik a zapatistákat, akik „lentről és balról” továbbra is ellenállnak, megvalósítják az „autonómiát”, de egy kissé magukra maradtak a mexikói politika színpadán.

Az Amerikák csúcstalálkozója kapcsán megjelent remények az USA Latin-Amerikához fűződő kapcsolatainak új megközelítésére rövid életűnek bizonyultak, amikor a csúcs utáni napon az USA kormánya kijelentette, hogy nem fogják újra tárgyalni a NAFTA-t (North American Free Trade Agreement - Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény), és hogy az USA gyorsan kezd haladni mindhárom olyan országgal, amelyekkel kötött szabadkereskedelmi megállapodást: Panama, Kolumbia és Dél-Korea ügyében.

A kubai forradalom fejlődésének minden szakaszában igen nagyfokú volt a tömegek aktivitása; különösen az első esztendőben nyilvánult meg elemi erővel. Elsősorban ez a körülmény magyarázza, hogy több igen eredeti megoldás mel­lett a forradalomnak éppen a népi-nemzetijellegét szokták kiemelni. A nemzet­közi feltételekről inkább csak az imperialista támadások és azok visszaverése kapcsán esik szó.

The Guardian, 2009. január 29.

1967. október 9-én Che Guevara szembenézett a remegő Mario Teran őrmesterrel, akinek a bolíviai elnök és a CIA adott parancsot a meggyilkolására, és kijelentette: „Lőj, te gyáva, csak egy embert ölsz meg.“ Ez Stephen Soderbergh kétrészes eposzának, a Che-nek a csúcspontja; a valódi életben a hősies dacnak ez a végső aktusa a kubai forradalom Latin-Amerika többi részén való elterjesztésére irányuló sokszoros kísérletek vereségét jelezte.