Caracas, 2015. augusztus 10.

Az ALBA-TCP Politikai Tanácsának 4. rendkívüli ülése

Mi, az ALBA-TCP Politikai Tanácsának külügyminiszterei a Földközi-tengeren zajló szörnyű humanitárius helyzet fényében itt kijelentjük:

  1. A Földközi-tengert egyetlen hatalmas és mély sírrá változtató humanitárius tragédiák egyik fő oka az a gyarmatosító és újgyarmatosító kapitalista modell, amely Afrika és Ázsia népeit elmaradottságba taszította és lerombolta produktív modelljeiket, és a világgazdaság nyugati központjának szolgálatába állította őket. 2015-ben több mint kétezer ember halt meg, miközben Afrika és Ázsia nyomorúságos életkörülményei és bizonytalan környezete elől menekültek.
  2. Az afrikai gazdaságokat megnyomorították az európai birodalmi központ által rájuk kivetett adóterhek, amelyek ezáltal humanitárius válságokat idéztek elő számos országban, és veszélyeztettek minden olyan próbálkozást, amely gazdaságaikat az afrikai népek javára fordította volna.
  3. A Nyugat terrorista erőszakot alkalmaz, hogy megdöntse azokat a legitim kormányokat, amelyek nem vezetik be kizsákmányoló kapitalista modelljét, és nem elégítik ki telhetetlen igényeit.
  4. A Nyugat támogatásával és bűnrészességével a büntetlenül tevékenykedő terrorista csoportok által elkövetett erőszak szétárad az afrikai országokban, Afganisztánban, Szíriában, Irakban és a Közel-Keleten, és tengernyi szenvedést okoz ezen hatalmas térségek népeinek.
  5. A térséget destabilizáló folyamatok hozzáadódnak a gyarmatosítás és az újgyarmatosítás már meglévő negatív következményeihez. Ennek legutóbbi példája az, ahogy Líbiát 2011-ben szétszakították. Kormányának a nemzetközi joggal ellentétes megdöntése miatt több ezer állampolgárának kell elhagynia a lakhelyét, akik életüket kockáztatva próbálnak átkelni a Földközi-tengeren, hogy elmeneküljenek a terrorista erőszak és a Nyugat által támogatott hiánygazdaság elől.
  6. További terrorista erőszak és destabilizáció elősegítésével szerte a térségben a Nyugat hasonlóképpen el akarja mozdítani Szíria törvényes és alkotmányos kormányát is.
  7. Ezúton hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ez az új birodalmi kaland további milliókat taszít majd a jelenlegi humanitárius katasztrófába, és Európa első kézből fog szembesülni ennek a lépésnek szörnyű emberi következményeivel, ami ellentétes a nemzetközi jog alapelveivel. Afrikában és Ázsiában jelenleg 200 ezer ember kész kockáztatni az életét a Földközi-tengeren, hogy elérjen egy európai országot.
  8. Felszólítjuk Európát, hogy ébredjen fel, és cselekedjen gyorsan igazságosan és érzékenyen, és ismerje el történelmi felelősségét, ami túlmegy az emberi tragédia határain.
  9. Az ALBA-TCP-országok felszólítják a világ kormányait és népeit, hogy építsenek fel egy Szolidaritási Tervet azon államok számára, amelyek ma a nemzetközi terrorizmus következményeitől szenvednek, és a világ katonai kiadásainak 20 százalékát fordítsák az egészséghez, oktatáshoz, élelmiszerhez, lakhatáshoz való jogokra, valamint annak a sokmillió állampolgárnak alapvető emberi jogaira, akiket a Nyugat által támogatott és segített terrorizmus szorongat.
  10. Ehhez hasonlóan továbbra is mély aggodalmunkat fejezzük ki a haiti származású dominikai állampolgárok folyamatban lévő kitoloncolásai és erőszakos kitelepítései miatt, és megerősítjük, hogy ezeknek a személyeket alapvető emberi jogaiktól fosztják meg, továbbá felszólítunk ennek a válságnak a nemzetközi joggal összhangban lévő igazságos és békés megoldására.

Caracas, Venezuelai Bolivári Köztársaság, 2015. augusztus 10.

Forrás: A Venezuelai Bolivári Köztársaság Nagykövetsége

Fordította: Latin-Amerika Társaság