• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Elemzések Meg fog bukni Temer?
Meg fog bukni Temer?
2017. május 20. szombat, 15:49

A brazíliai baloldali tüntetések legnépszerűbb rigmusa az, hogy: “Vai cair, vai cair, vai cair, o Temer vai cair!”, vagyis: „Meg fog bukni, Temer meg fog bukni”. Az elmúlt hónapokban ez pusztán egy óhajt fejezett ki, azonban az elmúlt napokban napvilágra került információk alapján könnyen lehet, hogy ez a forgatókönyv valóra is válhat.

Tegnap este hét órakor az O Globo újság napvilágra hozott egy hangfelvételt, amelyen Temer arra bátorítja Joesley és Wesley Batistát, a JBS húsfeldolgozó céget irányító két testvért, hogy továbbra is fizessenek korábbi szövetségesének, Eduardo Cunhának, hogy megvásárolják a hallgatását. Cunha a parlament alsóházának akkori elnökeként egyik kulcsszereplője volt a munkáspárti elnök, Dilma Rousseff elmozdításának, október óta viszont börtönben ül korrupció, pénzmosás és adóelkerülés vádja miatt.

A legújabb fejlemények könnyen Temer bukásához vezethetnek - Fotó: Héllyda Cavalcanti/Mídia NINJA

A JBS-re március óta komoly büntetőjogi nyomás nehezedik, miután a brazil szövetségi rendőrség a „Carne Fraca” nevű nyomozása során felderítette, hogy a vállalat a Brazíliában és külföldön eladott húsához romlott húst is kevert. A Batista-testvérek a hangfelvételt – amelyet 2017. március 7-én, hat hónappal Temer hivatalba lépése után rögzítettek – vádalku reményében átadták a rendőrségnek.

A felvételeken az is hallható, hogy Temer a JBS-t párttársához, a szintén a Brazil Demokratikus Mozgalom Párthoz (PMDB) tartozó Rodrigo Roucha Loureshez – akiről nemrégiben felvétel készült, amint félmillió reált (nagyjából százötvenezer amerikai dollárt) vesz át Joesley Batistától – irányítja a vállalattal kapcsolatos ügyekben. Miután az üzletemberek elmondják, hogy a hallgatásáért havi jövedelmet biztosítanak a bebörtönzött Cunhának, Temer úgy reagál, hogy: „Ezt a továbbiakban is folytatni kell, rendben?”

De nemcsak Temer volt az egyedüli célpontja a tegnapi leleplezésnek. Aécio Nevesről, a jobboldali Brazil Társadalmi Demokrácia Pártjának (PSDB) elnökéről, aki a legutóbbi elnökválasztáson Dilma Rousseff ellenfele volt, is készült egy felvétel, amin kétmillió reált (közel hatszázezer amerikai dollárt) kér Joesleytól azért, hogy megvédje őt a „Lava Jato” korrupciós ügyben.

Rousseff Munkáspártjáról (PT) is beszélnek, ugyanakkor nincs a vádakat alátámasztó felvétel. Joesley azt állítja, hogy Guido Mantega, aki mind Rousseff, mind Lula kormányában mezőgazdasági miniszter volt, az ő kapcsolattartója, akin keresztül szétosztják a munkáspárti politikusok és szövetségeseik között a pénzeket. Antonio Paloccit, aki szintén mindkét munkáspárti kormány tagja volt, és jelenleg a Lava Jato vizsgálatok miatt börtönben van, azzal vádolják, hogy pénzügyi támogatást kért a PT választási kampányának finanszírozására.

A PT-ből és szövetségeseiből álló ellenzék máris a felelősségre vonási eljárás megindítását követeli, és a követelésüknek erős jogi alapja van. A folyamat megindításához viszont a kétharmadra van szükség a kongresszus mindkét házában. Ha az ügyben sikerrel járnak, a Kongresszusnak közvetett választást kell kiírnia, ahol a törvényhozók szavazhatnak az elnök utódjáról.

Jelen pillanatban bizonytalan, hogy ki jelöltetné magát egy ilyen választáson. A tömegtüntetések, melynek résztvevői mindkét házba betörtek az O Globo információnak nyilvánosságra kerülése után ehelyett közvetlen választások kiírását követelik, még a 2018-ban esedékes választások előtt. Ahhoz azonban, hogy a választásokat ki lehessen írni a Kongresszusnak meg kellene változtatnia az alkotmány jelenlegi szövegét.

Jelenleg a közvetlen választásokra van a legkevesebb esély, és ennek a jogi útja nehezebb is. Viszont Brazília, melynek lakossága meghaladja a 200 milliót, immáron kilenc hónapja él egy meg nem választott elnök uralma alatt. A közvetett választások még másfél évre adnak elnöki felhatalmazást egy olyan embernek, akit néhány száz törvényhozó választott meg, akik közül ráadásul igen sokan maguk is korrupció miatt vizsgálat alatt állnak.

Közvetlen választásokkal vagy anélkül, a Temer elleni vádak igazolják a baloldal vele szembeni ellenállását, és lehetőséget teremtenek az általa keresztülvitt nyugdíj- és a munkavállalói jogokat érintő reformok újratárgyalásához. Amíg az áprilisi általános sztrájk megerősítette a reformokkal szembeni népi ellenállást, addig az annak legyőzéséhez vezető intézményes utak egészen mostanáig zárva maradtak.

Temert már el van tiltva az újraválasztástól korábbi korrupciós vádak miatt; legutóbb 4-10 százalék közé tették a támogatottságát. Régen nem akar már megfelelni a közvéleménynek. Ehelyett a taktikája az, hogy annyi nehezen visszavonható reformot nyom át, amennyit csak tud, mielőtt egy a választóknak elszámolással tartozó elnök venné át a helyét. Azonban egy legfelsőbb bíróságbeli vizsgálat szorítása és egy lehetséges felelősségre vonási eljárás kongresszusi szövetségeseit a programjától való elpártolásra késztetheti.

A felelősségre vonás, a már mindenütt meglévő „Fora Temer!” (Temer takarodjon!) követelés beteljesítésével óriási lendületet adhatna a brazil társadalmi mozgalmaknak. Ez a szlogen már a brazíliai városok szinte minden felületén jelen van. Nehéz úgy elmenni egy piacra, egy vitára, egy kocsmába vagy éppen egy szórakozóhelyre, hogy ez a rigmus nem kerüljön előbb-utóbb elő.

Ugyanakkor a PT-ellenes „korrupciós” tüntetések, melyek Rousseff elmozdítására még hatalmas tömegeket tudtak mozgósítani, már egyre kisebbekké és elszigeteltebbekké válnak (persze ez nem akadályozza meg a vállalati sajtót abban, hogy nagy örömmel számoljon be minden lépésükről).

Viszont az új vádak felmerülésével egy időben az intézményes baloldal is kellemetlen helyzetbe került. A Rousseff posztját bitorló Temer, valamint volt ellenfele, Neves bár szembe kell nézzen a bírósággal, ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne ezt az intézményt egy újabb Munkáspárt-ellenes összeesküvésre is felhasználni. A Lula ellen folyamatban lévő eljárásban a mai napig nem sikerült semmilyen bűncselekményt bizonyítani, de a korrupció látszatát kelteni sokkal fontosabb, mint be is bizonyítani azt, ahogyan ezt Rousseff felelősségre vonása is bizonyította már.

Rousseffet rendkívül bizonytalan vádak alapján mozdították el hivatalából: egy olyan pénzügyi manőver vádjával, amit minden korábbi hivatali elődje is alkalmazott. Mégis a PT korrupciójának imázsa bizonyítékok nélkül is elegendő volt ahhoz, hogy arra késztesse a tömegeket, hogy a felelősségre vonását követeljék.

A Munkáspárt jelenleg kiáll a legnépszerűbb politikusa, Lula mellett a Lava Jato vizsgálatból származó vádakkal szemben. A tegnap esti fejlemények azonban azt jelentik, hogy egyre kevésbé állíthatják azt, hogy egy pártirányítás alatt álló igazságszolgáltatás áldozatai lennének. Ez pedig jelentősen ronthatja Lula 2018-as jelöltségének esélyeit. Mindazonáltal továbbra is ő a legesélyesebb jelölt. Ha a közvetlen választásokra most azonnal kerülne sor, ő lenne a legvalószínűbb befutó, a Munkáspárttal az oldalán.

Ami a szocialista baloldalt illeti, egyes csoportjai támogatják a bíróságot, azzal a meggyőződéssel, hogy a baloldalnak teljes erejével részt kell venni a korrupció elleni küzdelemben. Mások gyanakodva figyelik ezt a stratégiát, és nem szívesen működnek együtt a brazil burzsoáziához ezer szállal kötődő intézménnyel, amelynek nyomozásait a vállalati média és a politikusok könnyen a jobboldal előnyére tudják befolyásolni. Az első stratégia azzal a veszéllyel jár, hogy elidegenítheti az összezáró petista (munkáspárti) szavazókat, akik kiállnak Lula mellett, és ugyanennyire lekicsinylik a Lava Jeto eredményeit. A második kockázata, hogy a baloldalt hozzáköti a Munkáspárthoz, és a korrupció-ellenes diskurzus megnyerését tálcán kínálja a jobboldal számára. Temer felelősségre vonása mindkét oldalt arra késztetné, hogy újragondolja a pozícióját.

A tegnap esti korrupcióval kapcsolatos leleplezések a politikai eshetőségek tárházát nyitották meg Brazíliában. Egyrészt az ország baloldala hatalmas győzelmet aratott néhány héttel Brazília történetének legnagyobb általános sztrájkja után. Másrészt az elképesztően összezáró és elszámoltathatatlan burzsoázia ismételten bebizonyította, hogy bármit hajlandó meglépni, hogy elérje a céljait, és visszaszorítsa a baloldalt. És Lulát leszámítva egyetlen személy vagy párt sem tűnik képesnek arra, hogy megragadja az O Globo által robbantott bomba nyújtotta lehetőségeket. Az eredmény sok helyezkedés lesz.

Rövidtávon a felelősségre vonási eljárás, majd közvetett választások tűnik a legvalószínűbb forgatókönyvnek. Ha a Kongresszus gyorsan ki tud választani egy új elnököt, akkor le tudják fékezni a fent említett helyezkedést. Ez az út azonban egyúttal elkerülné az ország legégetőbb problémáinak intézményi szinten való kezelését, ugyanakkor megosztaná a brazil civil társadalmat. Mindez pedig megjósolhatatlan következményekkel járna.

Legelsősorban a közvetett választások továbbra is lehetőséget teremtenének a javasolt regresszív reformok elfogadására. Nem csoda hát, hogy az olyan jobboldali mozgalmak, mint a Szabad Brazíliáért Mozgalom (MBL), készek feláldozni Temert, ha ez csak közvetett választásokat eredményez.

Ha Temert nem mozdítják el a helyéről, a következmények még kiszámíthatatlanabbak lesznek. A népi akarat és a demokratikus normák ilyen látványos elutasításának könnyen egy, a 2013-as, a busztarifák megemelése ellen indult tüntetéshullámhoz hasonló társadalmi robbanás lehet a vége, amely általános lázadáshoz, vagy a politikából való kiábránduláshoz, vagy egyszerre mindkettőhöz vezethet.

Bármi is történjen az elkövetkezendő huszonnégy órában, a brazil baloldal ismételten egy új helyzetben találja magát.

Írta: Ella Mahony

Megjelent a Jacobine magazin internetes oldalán 2017. május 18-án.

Fordította: Latin-Amerika Társaság

 

logo